Etki Yaratmanın Arka Odası

Eğitimin amacı

Herkes çevresindekileri etkilemek, iletişim kurduğu insanlar üzerinde olumlu izler bırakmak ister. Ancak pek az kişinin bunu başarabildiğini görürüz. Çünkü hiçbir etki tesadüflerle açıklanamaz.

Bu eğitimle gerek iş yaşamınızda, gerekse özel hayatınızda etki yaratmanın arka odasına girecek; etkilemenin inceliklerini çok somut ve kolay uygulanabilir yöntemlerle keşfedeceksiniz.

Eğitimin sonunda katılımcıların:

 • Müşteri, yönetici, ekip arkadaşları ve iletişim halinde oldukları tüm paydaşlara karşı iş ilişkilerinde olumlu bir yaklaşım benimsemesi
 • İş yaşamının günlük akışında sıkça dahil olduğumuz toplantı, iş yemekleri, şirket içi ve dışı yazışmalar, takım çalışmaları gibi konularda fark yaratacak bir bakış açısı elde etmesi

hedeflenir.

Eğitimin içeriği

 • Objektif olarak kendimizi tanıyabilmek
 • Etki alanımızı keşfetmek
 • İletişimde etki yaratmak

Olumlu izlenim bırakmanın 9 anahtarının iş yaşamında uygulama alanları:

 • Toplantı yönetimi
 • İş yemekleri
 • Sunum
 • Yazılı iletişim
 • Telefonda iletişim
 • Tanışma/tanıştırma
 • Beden dili
 • Proje yönetimi

9 anahtar & somut örnekleri:

 • Kişiye özel yaklaşım
 • Beklentiyi anlamak
 • Doğru zamanlama
 • Sonuç odaklı emek
 • Olumlu davranış
 • Samimiyet
 • Fark yaratmak
 • Gizli hazırlık
 • İnceliklerle hareket

Anahtarların özelleştirilmesi:

 • Müşteriye karşı
 • İş ortaklarına karşı
 • Ekip arkadaşlarına karşı
 • Yöneticilere karşı

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitimden iş yaşamında fark yaratmak ve ilişkide olduğu iş arkadaşları, müşterileri ve yöneticileri üzerinde olumlu izlenim bırakmak isteyen her seviyede çalışan faydalanabilir.

Eğitimin süresi

Etki Yaratmanın Arka Odası'nın standart eğitimi 1 gündür. Ancak, detaylandırılmış ve uygulama ağırlıklı eğitim 2 iş günü sürmektedir. Ayrıca, eğitimin belli modülleri 2-3 saatlik hızlandırılmış paketler halinde verilebilmektedir.