Kişisel Finans Yönetimi Eğitimi

Eğitimin amacı

Kişisel finans yönetimi, şirketlerin finans yönetiminden önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. Kişisel olarak bakıldığında gelir gider dengesi finansal kararlarımızda belirleyicidir. Gelirlerimizin giderlerimizden fazla olması bizi daha fazla tasarrufa yöneltirken, tersi durumda ise birikim ve yatırım alternatiflerini düşünürüz. Bu süreçlerde finansman ihtiyaçlarımızın karşılanması, borçların etkin şekilde yönetilmesi gibi pek çok konuda alacağımız kararlar, finansal durumumuz üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yaratabilir.

Bu eğitimin amacı, günlük hayatta karşılaştığımız durumlardan yola çıkarak kendi bütçemizi yönetmenin inceliklerini keşfetmek, zor zamanlarda doğru kararlar alabilmek için gerekli finansal bilgileri edinmek ve gelir gider dengemizi takip etmenin yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmektir.

Eğitimin içeriği

Kişisel Finans Yönetimi eğitiminde günlük yaşamımızda kişisel bütçemizi en verimli şekilde yönetebilmemiz için bilmemiz gereken tüm konular somut, pratik ve kolayca uygulanabilir önerilerle desteklenerek anlatılmaktadır. Eğitim kapsamında:

 • Temel finansal kavramlar
 • Finansal okuryazarlık
 • Faiz ve enflasyonun günlük hayatımıza etkileri
 • Kişisel finans planı nasıl yapılır?
 • Kişisel finans yönetiminde kullanılabilecek araçlar
 • Gelir-gider dengesi
 • Bütçe yönetimi nedir?
 • Borçlar nasıl yönetilmeli?
 • Bankacılık sisteminin işleyişi
 • Krediler ve finansal yorumu
 • Yatırım kararları ve risk yönetimi
 • Birikim yöntemleri ve araçları
 • Nakit akışını takip etmenin kolay yolu
 • Günlük hayatta tasarruf için pratik öneriler

yer almaktadır.

Eğitimden kimler yararlanabilir?

Finansal olarak kendini güvende hisseden insanlar, hem özel hayatında hem de işinde daha mutludur. Gelir seviyesi ne olursa olsun kişisel bütçesini doğru şekilde yönetemeyen birinin zihinsel olarak işine odaklanması ve tam anlamıyla mutlu olması zordur. Bu nedenle çalışan mutluluğunu önemseyen tüm kurumlar bu eğitimden faydalanabilir. Ayrıca, bireysel olarak da herkes bu eğitimden yararlanabilir.

Eğitimin süresi

Kişisel finans yönetimi eğitiminin süresi 1 gündür.