İşletmelerde Maliyet Düşürme Teknikleri

Eğitimin amacı

Şirketlerin en önemli hedeflerinden birisi kârlılığı artırmaktır. Bunu başarmanın bir yöntemi gelirleri artırmakken, diğeri de maliyetleri azaltmaktır. Ancak, maliyetleri kısmak genellikle gelirlerin de azalmasına neden olur.

Bu eğitimde bir firmanın ya da firma içindeki bir bölümün maliyetlerini, şirket kârlılığını maksimize edecek şekilde düşürmenin yöntemleri öğretilir. Eğitimde maliyet analizinin yanı sıra, şirketin yüklendiği maliyetlerin sektöre, rakip firmalara, şirketin kendi dinamiklerine ve geçmiş yılların verilerine göre nasıl inceleneceği; bu analizler sonucunda hangi aksiyonların alınması ve hedefe ulaşmak için nasıl bir takip mekanizması oluşturulması gerektiği üzerine uygulamalar yapılır.

Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitim İçeriği

Maliyet düşürme teknikleri eğitiminin içeriği katılımcı profiline göre netleştirilecek olup, aşağıdaki başlıkları içerecektir. Eğitim sonunda katılımcıların maliyet analizini öğrenerek, şirket içinde etkin bir maliyet düşürme programı oluşturabilecek düzeye gelmeleri hedeflenir.

 • Maliyet kavramı
 • Maliyet türleri
 • Maliyetin matematiği
 • Maliyet analiz yöntemleri
 • Maliyeti etkileyen faktörler
 • Hedef maliyet yönetimi
 • Başarılı bir maliyet düşürme programı nasıl oluşturulur?
 • Etkin maliyet tahsisi
 • Fayda maliyet analizi
 • Mühendislik teknikleri ve verimlilik
 • Maliyet düşürmek için alınabilecek hızlı aksiyonlar
 • Maliyet düşürmede en sık yapılan hatalar
 • Bankalarla ilişkilerin yönetilmesi
 • Birim bazında alınabilecek aksiyonlar
 • Sürekli iyileştirme yöntemi ve Kaizen yaklaşımı
 • Türkiye ve dünyadaki maliyet düşürme trendleri

Eğitimde teorik bilginin yanı sıra, katılımcıların bireysel ve takım halinde katılacakları etkinlikler ve iş yaşamında maliyet analiziyle ilgili karşılaşılan durumlarla ilgili vaka analizleri de yer alır.

Eğitimden kimler faydalanabilir?

İşletmelerde Maliyet Düşürme Teknikleri eğitiminden başta şirketin yöneticileri olmak üzere, finans, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, strateji, iş geliştirme ve satın alma bölümü çalışanları yararlanabilir. Eğitim, katılımcı grubuna göre özelleştirilir.

Eğitim süresi

İşletmelerde Maliyet Düşürme Teknikleri eğitiminin süresi şirketlerin talep ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Önerilen süre, eğitimin kapsamına göre en az 1, en çok 2 gündür. Maliyet azaltma teknikleri uygulamalı eğitiminin 2 gün olacak şekilde organize edilmesi önerilir.