Etkin Zaman Yönetiminin İncelikleri

Eğitimin amacı

Etkin zaman yönetimi eğitimi, herkes için çok değerli ve bir o kadar da kısıtlı bir kaynak olan zamanı en verimli şekilde yönetmenin yollarını öğrenmeyi ve katılımcıların yaşamında olumlu bir fark yaratmayı amaçlar. Bu eğitim, gerçekçi bir bakış açısıyla zamanı doğru şekilde yöneterek iş yaşamı ile özel yaşam arasında nasıl denge kurulabileceğini gösterir. Kurumsal düzeyde ise iş ve zaman planlaması teknikleri sayesinde iş süreçlerinin pozitif yönde gelişmesine ve projelerin zamanında tamamlanmasına doğrudan katkı sağlar.

Etkili bir insan olabilmenin en önemli adımlarından birisi de zamanı etkin kullanabilmektir. Çoğumuz yapmak istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek için zamanın yetmemesinden şikayet ederiz. Bu sorunla baş edebilmek için sadece günlük alışkanlıklarda değil, bir yaşam tarzı olarak zaman kavramına yaklaşımımızda olumlu yönde bir değişim yaratmak gerekir. Bu eğitimin amacı da katılımcıların zaman bilincini geliştirerek hem günlük yaşamlarındaki mutluluklarına hem de kariyerlerine katkı sağlamaktır.

Zaman yönetim araçlarının nasıl kullanılabileceği ve iş yaşamımızdaki uygulama alanlarını basit ama kalıcı tekniklerle keşfederek üretkenliğimizi ve motivasyonumuzu artırmamız mümkün. Bu eğitimle birlikte zamanı bir stres aracı olmaktan çıkartıp, hedeflediğimiz sonuçlara ulaşabilmemiz için bir yardımcıya dönüştürmeyi öğreneceğiz.

Zaman yönetimi eğitiminin içeriği

Bu eğitim, detaylarda boğulmadan zamanı etkin bir şekilde yönetebilmenin uygulanabilir tekniklerini içerir.

 • Zaman yönetimine analitik yaklaşım
 • Zaman planı nasıl yapılır?
 • Günlük, haftalık ve aylık zaman planlaması
 • Kullanışlı bir yapılacak işler (to do) listesi oluşturmak
 • E-posta trafiğine karşı etkili zaman yönetimi nasıl yapılır?
 • Etkin zaman yönetimi için kullanılabilecek araçlar
 • İşleri önem ve aciliyetine göre önceliklendirme
 • Öz disiplini sağlama yöntemleri
 • Zaman yönetiminde teknolojiden faydalanmak
 • Zaman yönetiminde en sık yapılan hatalar
 • Toplantı, randevu ve iş ziyaretlerinde zaman yönetimi
 • İş devriyle zaman kazanma: Delegasyonun incelikleri
 • Zaman tuzaklarıyla başa çıkma yöntemleri
 • Zaman yönetiminde yeni trendler
 • İş yaşamında zamanı verimli kullanma üzerine ipuçları

Eğitimden kimler faydalanabilir?

Zaman yönetimine ihtiyaç duymayan bir çalışan olması elbette ki mümkün değildir. Dolayısıyla bu eğitimden herkes faydalanabilir. Bununla birlikte başta proje yöneticileri olmak üzere her düzeyde yöneticiler ve yönetici adayları; yoğun iş temposunda çalışanlar, özel hayat ile iş hayatı arasındaki dengeyi kurmakta zorlananlar ve daha verimli iş yapma süreçlerini öğrenmek isteyenler bu eğitimden yüksek fayda sağlayabilir.

Eğitim süresi

Zaman yönetimi eğitimi 2 gün olarak planlanır.