Banka Sigortacılığı Pazarlama Eğitimleri

Eğitimin amacı:

Türkiye'de sigortacılık sektörü hızla gelişirken, paralelinde banka sigortacılığı da daha büyük bir ivmeyle gelişmektedir. Sigorta komisyon gelirleri son yıllarda bankaların faiz dışı gelirlerinde giderek artan bir paya sahip olmaya başlamıştır. Banka sigortacılığı eğitimleri de hem bankalara, hem de banka kanalıyla çalışan sigorta şirketlerine yöneliktir. Eğitimin amacı da doğru planlama ve stratejilerle şirketlerin sigorta gelirlerini artırmasına etkin şekilde destek sağlamaktır.

Banka Sigortacılığı eğitim programları 2 ayrı gruba yönelik olarak hazırlanmıştır. Birincisi banka ve sigorta şirketlerinin pazarlama & satış birimleri başta olmak üzere sigorta süreçlerini etkin bir biçimde yönetmek isteyen profesyonellerdir.

Banka ve sigorta şirketi iş birimleri için:

- Banka Sigortacılığı'nda Stratejiler
- Ürün Tasarımı ve Geliştirme
- Kampanya Yönetimi
- Alternatif Kanal'larda Sigorta Yönetimi
- Sigorta Şirketi ile Banka Arası Etkin İlişki Yönetimi
- Süreç Akış Yönetimi
- Entegrasyon Uygulamaları
- Banka Sigortacılığı’nda Yeni Trendler

Bu eğitimden birim yöneticisi, yönetmen, yetkili, uzman, uzman yardımcısı, yetkili yardımcısı gibi her kademedeki iş birimi çalışanları faydalanabilir. Bu eğitimin sonunda banka sigortacılığını diğer sigortacılık hizmetlerinden ayıran özellikleri anlayarak bunlara uygun etkili stratejiler geliştirme, banka müşterileri için doğru ürünlerin ortaya çıkarılması ve sunulması, alternatif dağıtım kanallarından etkin sigorta satışı, kampanya yönetiminin incelikleri, banka ile sigorta şirketi arasında sinerji yaratılması, hedef kitledeki potansiyel müşterilere ulaşmak için segmentasyon ve sigorta müşterileriyle sürdürülebilir bir ilişki kurma konularında pratik ve uygulanabilir metotların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Banka sigortacılığı eğitimlerinin yönelik olduğu ikinci grup ise şube çalışanları ve müşteriyle doğrudan temas halinde bulunarak sigorta satışı hedefleyen saha ekibidir.

Şube çalışanları ve satış ekipleri için:

- Banka Sigortacılığı
- Sigorta Ürünleri
- Elementer Sigortalar
- Hayat Sigortaları
- Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
- Kredi Bağlantılı Sigortalar
- Temel Satış Teknikleri

Bu eğitimin sonunda sigorta satış hedefi olan şube çalışanlarının ürünler konusunda yeterli bilgiye ulaşması, ürün karlılıklarını tanıması, kredi bağlantılı sigortaların önemini ve zorunlu / ihtiyari sigorta ayrımını kavraması, bireysel emeklilikle ilgili yeniliklerden haberdar olması ve sigortaya özel satış tekniklerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

"Banka Sigortacılığı" nedir?

Banka Sigortacılığı, bankasürans adıyla da bilinmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren bankaların her bir şubesi aynı zamanda bir sigorta acentesidir. Bankalar, tek bir sigorta şirketinin acentesi olarak hizmet verebildiği gibi birden fazla sigorta şirketine de acentelik yapabilmektedir.

Banka müşterisi sigortasını da çalıştığı bankadan yaptırma eğilimindedir.
Bu güven ilişkisinde önemli olan hizmet ve ürünleri anlatacak kişinin sigortalar hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmasıdır.

Ülkemizdeki sigorta prim üretiminin  %22'sini bankalar gerçekleştirmektedir. Sadece hayat branşında baktığımızda bu oran %83'tür. Son yıllarda ülkemizde bankaların sigorta prim üretimi yıllık 10 milyar TL civarında gerçekleşmektedir. Sigortanın yanında bireysel emekliliği de hesaba kattığımızda bankasüransın sigortacılık sektörü açısından ne denli önemli bir kanal olduğu görülmektedir.

Banka Sigortacılığı, başta kredi bağlantılı ürünler olmak üzere hayat ve elementer branştaki sigorta ürünlerinin; şube, çağrı merkezi, Internet ve ATM gibi kanallar üzerinden bankalar aracılığıyla müşterilere pazarlanmasını ifade eder. Temelinde, sigorta şirketi ile banka arasında kurulan işbirliği yatmaktadır.

Eğitim süresi

İş birimleri ve şube çalışanları için ayrı programlar düzenlenmektedir. Her bir eğitim programı standart olarak 2 gün planlanmaktadır. Ancak, talep ve ihtiyaca göre eğitim süresi değişiklik gösterebilir.