İş Yaşamında Yazılı İletişimin İncelikleri

Eğitimin amacı

Eğitimin sonunda şirket çalışanlarının:

 • Kurum kültürüne ve markasına uygun şekilde yazışmalar yapabilmeleri
 • Profesyonel yazım tekniklerini ve sıkça karşılaşılan hataları öğrenmeleri
 • Yazışmalarda karşılaşılan sorunlara pratik çözümler üretebilmeleri
 • Yazma becerilerini geliştirerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları

hedeflenir.

Eğitimin içeriği

 • E-posta
  • İlgi çekici başlık oluşturma
  • Sonuç odaklı içerik hazırlama
  • Profesyonel bir e-posta için yapılması gerekenler
  • Doğru hitap ve üslup seçimi
  • En sık yapılan hatalar ve bunlardan kaçınma yöntemleri
  • Amacına uygun şekilde To-Cc-Bcc kullanımı
  • Şirket kültürüne uygun yazışmalar
  • Yazışmalarda çatışmayı önleme
  • Motivasyon aracı olarak e-posta kullanımı
  • Mobbing'den kaçınma
  • Outlook’ta düzenleme ve arşivleme teknikleri
 • Rapor yazım teknikleri
 • Resmi yazışmalar
 • Mobil yazışmalar
 • Sipariş, teklif, satış yazıları
 • İngilizce yazışmalar

Hedef kitle

Şirket yapısına uygun şekilde profesyonel yazma becerilerini geliştirmek isteyen her düzeyden çalışanlar.

Eğitim süresi

1 gün