Benim için yeni bilgiler alabildiğim, neyi daha etkili nasıl yapacağımı çok güzel
örneklerle görebildiğim etkili iz bırakan bir eğitim oldu. Eğitim sürecinde aldığım
geliştirmem gereken alanlarla ilgili geribildirimler çok değerli oldu.

Mobiliz, Etki Yaratmanın Arka Odası