Tag Archives: bankasürans eğitimleri

Banka Sigortacılığı Pazarlama Eğitimleri

Eğitimin amacı: Türkiye'de sigortacılık sektörü hızla gelişirken, paralelinde banka sigortacılığı da daha büyük bir ivmeyle gelişmektedir. Sigorta komisyon gelirleri son yıllarda bankaların faiz dışı gelirlerinde giderek artan bir paya sahip olmaya başlamıştır. Banka sigortacılığı eğitimleri de hem bankalara, hem de banka kanalıyla çalışan sigorta şirketlerine yöneliktir. Eğitimin amacı da doğru planlama ve stratejilerle şirketlerin sigorta gelirlerini artırmasına etkin…
devamı