Etkileyici Sunum Yapmanın İncelikleri

Eğitimin amacı

İş yaşamında hemen hepimiz sıkça sunumlara katılıyoruz. Bu sunumlardan pek azı üzerimizde olumlu bir etki bırakıyor. Hatta birçoğunu hatırlamıyoruz bile. Öte yandan kendimiz de sıklıkla sunum yapmak durumunda kalıyoruz. Şirket içi toplantılarda, etkinliklerde ve satış görüşmelerinde yaptığımız sunumlar işimizin önemli bir parçası haline geliyor. Günümüzde sunum eğitimi artık tüm beyaz yakalıların mutlaka alması gereken bir eğitim olarak kabul ediliyor.

Bu eğitimin amacı iz bırakan sunumlar yapabilmenin inceliklerini öğrenmek ve sunumdaki mesajı en etkili biçimde karşı tarafa iletebilmenin yollarını keşfetmektir. Ayrıca, uygulamalı sunum eğitiminin sonunda katılımcıların sunum yeteneklerinde gözle görülür bir gelişim sağlanması hedeflenir.

Etkili sunum eğitiminin içeriği

"Etkili sunum teknikleri" eğitiminde 100'ün üzerinde somut ve kolayca uygulanabilir pratik bilginin yanısıra iz bırakacak bir sunum yapmanın incelikleri aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde ele alınır:

 • Sunum öncesi hazırlık nasıl yapılmalı?
 • Etkileyici bir sunum hızlı bir şekilde nasıl hazırlanır?
 • Sunumda heyecanı yenmenin yolları
 • Etkileyici bir açılış nasıl yapılır?
 • Sunumda katılımcıların ilgisini çekme yöntemleri
 • Sunumun aşamaları
 • Sunumda beden dili
 • Sunumun amacına yönelik ortam düzenlemeleri
 • Etkili sunum için pratik öneriler
 • Sayısal verilerin etkileyici şekilde sunulması
 • Sunumlarda en sık yapılan hatalar
 • Zor katılımcılarla başa çıkma teknikleri
 • Kapanış ve soru-cevap bölümleri

Eğitimden kimler faydalanabilir?

Yaptığı sunumlarla fark yaratmak isteyen ve katılımcıların zihninde olumlu bir etki bırakmayı amaçlayan herkes bu eğitimden faydalanabilir. Profesyonel iş yaşamında yer alan tüm çalışanlar, yöneticiler, girişimciler, satış sorumluları, eğitimciler ve öğrenciler "Etkili Sunum Teknikleri" eğitimini alabilir.

Eğitimin süresi

Etkili sunum teknikleri eğitimi standart olarak 1 gündür. Ancak uygulamalı olarak yapılan geniş eğitim 2 gün sürmektedir.

Uygulamalı eğitimde katılımcıların sahneye çıkarak eğitmenin rehberliğinde kısa sunumlar yapması sağlanır. Bu sunumlar kameraya alınarak, katılımcılara izletilir ve tüm katılımcılara gelişim alanları üzerinde etkin bir geri bildirim verilir. Uygulamalı eğitimlerin verim açısından en fazla 15 katılımcıyla gerçekleştirilmesi önerilir.