Kategori Arşivi

Temel Finans Matematiği Eğitimi

Eğitimin amacı Bu eğitimin amacı, katılımcıların finansal matematiğin mantığını anlaması ve bu bilgilerin finans ve sigorta gibi çalışma alanlarında nasıl kullanılabileceğini öğrenmeleridir. Bu eğitimle birlikte ortalama maliyet ve kârlılık hesaplamalarının yanı sıra, nakit akışlarının belirlenmesi, fiyatlamalar, risk ölçümlemesi ve kampanya analizi konularında finansal hesaplama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Eğitimin içeriği Temel finans matematiği eğitimi temel olarak aşağıdaki…
devamı

Finansçı Olmayanlar için Finans

Eğitimin amacı İş dünyasındaki hızlı gelişmeler ve rekabetçi ortam artık karar alma yetkisine sahip çalışanların birçok konuda bilgi sahibi olmasını zorunlu hale getirdi. Bu konuların başında da kuşkusuz finansal bakış açısı geliyor. Bugün iş yaşamında bir yöneticinin temel finansal kavramlara yabancı kalması, finansal tabloları okuyamaması ya da faaliyet raporlarını anlayamaması düşünülemez. Finansçı olmayanlar için finans eğitimi şirketlerdeki…
devamı

Banka Sigortacılığı Pazarlama Eğitimleri

Eğitimin amacı: Türkiye'de sigortacılık sektörü hızla gelişirken, paralelinde banka sigortacılığı da daha büyük bir ivmeyle gelişmektedir. Sigorta komisyon gelirleri son yıllarda bankaların faiz dışı gelirlerinde giderek artan bir paya sahip olmaya başlamıştır. Banka sigortacılığı eğitimleri de hem bankalara, hem de banka kanalıyla çalışan sigorta şirketlerine yöneliktir. Eğitimin amacı da doğru planlama ve stratejilerle şirketlerin sigorta gelirlerini artırmasına etkin…
devamı

Finans ve Sigortacılık Eğitimleri

Finans ve Blok Zincir eğitimleri: İster uluslararası bir şirkette çalışın, ister bir devlet kurumunda ya da bir vakıfta görev alın, isterseniz de girişimci olun; bugünün iş dünyasında finans bilmeden başarıya ulaşmanız mümkün değil. Artık dünyadaki tüm şirketler, finans alanına belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok önem vermeye başladı. Dijitalleşme, artan şekilde globalleşme ve…
devamı